Přehled mých služeb

Ač se to nemusí na první pohled zdát, zaměření na vzdělávání v sociální práci je široký pojem. Kromě vzdělávání na vysoké škole (eventuálně vyšší odborné škole) čeká každého sociálního pracovníka během jeho kariéry mnoho hodin takzvaného dalšího vzdělávání. Další vzdělávání lze realizovat především prostřednictvím akreditovaných kurzů MPSV, dále lze eventuálně část tohoto vzdělávání naplnit odbornou stáží, účastí na konferenci, vzdělávací akci, či navazujícím specializačním vzděláváním vyšších a vysokých škol. Ten, kdo vykonává sociální práci na pozici pracovníka v sociálních službách, musí po absolvování kvalifikačního kurzu (vyjma roku, kdy kvalifikační kurz absolvoval) plnit totožné povinnosti spojené s dalším vzděláváním jako sociální pracovník.

V sociální práci se ovšem nevzdělávají jen pracovníci, ale také pěstouni. Každý pěstoun má podobně jako sociální pracovník či pracovník v sociálních službách každoroční vzdělávací povinnost. V tomto případě jde o povinnost rozšiřovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě.
VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
Jedná se o kurzy dalšího vzdělávání ve smyslu § 111 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Každý zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání
v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok.
Kromě toho, že se vzdělávání sociálních pracovníků věnuji v rámci svého zaměstnání na veřejné vysoké škole, rozhodl jsem se zužitkovat své zkušenosti z praxe a vědomosti ze studií také pro účely dalšího vzdělávání pracovníků a vzdělávání pěstounů. Se vzděláváním pěstounů mám již mnoho let zkušeností ze svého působení v oblasti doprovázení pěstounských rodin. Lektorování vzdělávacích seminářů pro pěstouny bylo součástí mé pracovní náplně a i po změně zaměstnání se mu věnuji i nadále. Měl jsem možnost si své kurzy vyzkoušet hned pro několik doprovázejících organizací a různé složení skupin účastníků.

Poskytování dalšího vzdělávání sociálních pracovníků je pro mě přirozeným vyústěním mé záliby v edukaci obecně. Na jednu stranu tak činím proto, že se nechci smířit s představou, že mé studenty a absolventy bakalářského studijního programu na ZČU v Plzni nikdy nebudu mít příležitost nijak dále rozvíjet. Zároveň mi akreditační proces umožňuje vymyslet takové vzdělávání, které není svázáno tak přísnou standardizací, jako je běžné u vysokoškolských programů. Tato svoboda je mi obecně sympatická, a zároveň mi umožňuje postavit vzdělávací kurzy tak, aby přenášely do praxe například i mé vlastní vědecké poznatky.

VZDĚLÁVÁNÍ Pěstounů
Kurzy určené pro plnění povinnosti pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin ročně ve smyslu § 47a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

Užitečné informace o vzdělávání

  • Vzdělávací povinnost musíte plnit v plném rozsahu 24 hodin bez ohledu na výši vašeho úvazku.
  • Jestliže kombinujete v rámci úvazku pozici sociálního pracovníka i pracovníka v sociálních službách, musíte splnit vzdělávání za obě pozice, tedy 2 x 24 hodin.
  • Do dalšího vzdělávání nelze započítat studium vysokoškolského studijního programu při zaměstnání.
  • Obvykle se zvlášť akreditují vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky a kurzy pro pracovníky v sociálních službách, kurz ovšem lze akreditovat i pro obě pozice.
  • Vzdělávací kurzy pro pěstouny nemusí být akreditované.
Vyhledávání